Reference

Strategie cestovního ruchu

  • Název projektu: Strategie rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje 2021-2026 
  • Zadavatel: Ústecký kraj 
  • Rok zpracování: 2021 
  • Stručný popis projektu: Strategie se zaměřuje na rozvoj cestovního ruchu v Ústeckém kraji a jeho čtyřech turistických regionech: Krušné hory, České Švýcarsko, České středohoří a Dolní Poohří. Obsahuje podrobný rozbor potenciálu kraje v oblasti cestovního ruchu, analýzu návštěvnosti kraje a institucionální analýzu. Na analytické závěry reaguje návrh strategie, který definuje vizi a hlavní směry rozvoje cestovního ruchu v Ústeckém kraji. Pro tři prioritní oblasti (infrastruktura, marketing, řízení cestovního ruchu) jsou připravena konkrétní rozvojová opatření, jejichž nositeli je jak Ústecký kraj, tak destinační organizace a další subjekty. 
  • Role SPF Group: SPF Group zpracovala celý dokument a rovněž řídila proces jeho tvorby. Při ní jsme úzce spolupracovali s řediteli všech čtyř destinačních organizací v kraji.  Díky tomu, že všechny prioritní oblasti strategie byly rozpracovány při jednáních v podobné sestavě, je strategie vnitřně provázaná a jsou s ní ztotožněny všechny významné subjekty cestovního ruchu v kraji. Formou rozhovorů jsme zapojili také další subjekty, mj. města a obce, podnikatele v cestovním ruchu, ale i podniky v energetice a těžebním průmyslu, které se podílejí na revitalizaci území, jež následně představují potenciál pro cestovní ruch. Návrhová část strategie důsledně definuje opatření, projekty, roli a odpovědnosti Ústeckého kraje, destinačních organizací, měst a obcí, státu, podnikatelů a dalších subjektů v cestovním ruchu.