Reference

SPF

  • Název projektu: Rozvoj a modernizace Oblastní nemocnice Mladá Boleslav – přístroje 
  • Zadavatel: Ústecký kraj 
  • Rok realizace: 2020 – 2023

Stručný popis projektu

Realizací projektu dojde k modernizaci stávajícího zastaralého vybavení oddělení a pracovišť Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, které přispěje k rozvoji a posílení odolnosti a připravenosti nemocnice jako součásti sítě urgentních příjmů a důležitého uzlu páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby.

Role SPF Group

1. Vypracování projektové žádosti včetně všech povinných příloh.

2. Administrace projektu v následujícím rozsahu: příprava a zpracování monitorovacích zpráv, hlášení a žádostí o platbu vč. příloh, dohled nad plněním monitorovacích indikátorů a naplňováním cílů projektu, komunikace s poskytovatelem podpory, dohled nad souladem projektu s pravidly dotačního programu, a další.