Produkty

Žádosti o finanční podporu projektů

SPF

Náš tým zajistí kompletní zpracování žádosti o dotaci v daném informačním systému, v kvalitě a rozsahu požadovaných ze strany poskytovatele dotace. Dále pak zajistíme zpracovaní povinných příloh žádosti o dotaci, např. studie proveditelnosti, cost-benefit analýzy, rozpočtu projektu apod.

Pravidelně děláme asistence při zajištění povinných příloh, jejichž obstarání je v přímé kompetenci klienta, např.: výpisy z rejstříků, doklady o zajištění finančního krytí, doklady související s plněním příslušných legislativních norem v oblasti životního prostředí.

Provádíme konzultace se zpracovatelem technické/stavební projektové dokumentace ve fázi přípravy podkladů pro vydání územního nebo stavebního povolení, ohlášení stavby apod. Zajistíme kompletaci žádosti a zajištění registrace na příslušném implementačním orgánu. Náš tým pracuje se všemi informačními systémy.

Vybrané reference

Expertní tým

Ing. Iveta Holá

vedoucí týmu

e-mail: hola@spfgroup.org
tel: +420 605 170 421

 

SPF