Produkty

Strategie rozvoje a využití území

SPF

Studie rozvoje a využití území představují produkt, který jde nad rámec výstupů územního plánování (např. územních studií a regulačních plánů). Jde nám o hledání nejvhodnějšího využití území a stanovení jeho parametrů s ohledem na přírodní podmínky, urbanistické předpoklady, limity využití území, ekonomické perspektivy, kulturně-historický charakter území a na rozvojové potřeby širšího území. Přihlížíme také k možnostem financování rozvoje řešeného území včetně využití vnějších zdrojů (zejména dotací).

Tento produkt je ideální např. pro návrh transformace území typu brownfield včetně stanovení vnějších zdrojů financování transformace a přípravu podkladů pro jejich získání. Pro nastavení parametrů produktu jsou klíčová očekávání klienta. Některé studie využití území mají pevně stanovenou metodiku z důvodu provázání s konkrétním dotačním titulem, je ovšem možné připravit studie s metodikou „na míru“ konkrétnímu zákazníkovi. Na základě poptávky po konkrétních aspektech studie sestavujeme tým zpracovatele, který kromě interních spolupracovníků dodavatele může zahrnovat i externí subjekty a experty.

Zásadní předností týmu SPF Group je multidisciplinární zaměření jeho řešitelského týmu, kde vedle geografů působí architekti, urbanisté, ekonomové, dopravní inženýři, stavební inženýři, sociologové, ekonomové či specialisté na ochranu životního prostředí. Silná role geografů v rámci řešitelského kolektivu přitom přináší řešitelskému kolektivu nadhled a předchází jednostranné preferenci řešení poplatnému úzce vymezeným profesím (např. upřednostňování architektonických ambicí nad ekonomickými možnostmi, řešení území na základě okamžitých potřeb bez ohledu na dlouhodobé rozvojové potřeby území, apod.).

Nabízené služby

  • Zpracování studií rozvoje / využití definovaného území (např. rozvojová zóna, transformační zóna / brownfield)
  • Zpracování studií využití konkrétního objektu
  • Zpracování studií využití území pro zóny, kde se připravuje transformace s dotační podporou (např. s podporou z Fondu spravedlivé transformace)

Vybrané reference

Expertní tým

Mgr. Josef Mareš

vedoucí týmu

e-mail: mares@spfgroup.org
tel: +420 732 432 104

 

SPF

Další členové týmu:

Mgr. Josef Miškovský, Ph.D.
Mgr. Gabriela Šulmanová
Mgr. Nela Hrušková
Ing. Kateřina Marešová

Spolupracující organizace:

Studio Acht