Produkty

Strategie rozvoje měst a regionů

SPF

Zpracováváme strategie, analýzy a šetření v oblasti rozvoje cestovního ruchu a destinačního řízení. Strategie cestovního ruchu využívají destinační organizace měst a turistických regionů, ale také kraje. Nabízíme veškeré činnosti související s tvorbou strategií cestovního ruchu od analýz nabídky daného území a zjištění poptávky stávajících i potenciálních návštěvníků (s využitím vlastních šetření i veřejně dostupných statistických dat) přes zpracování vlastní strategie a návrh konkrétních investičních a marketingových opatření až po design vhodného systému organizace cestovního ruchu a destinačního řízení. Zpracováváme také marketingové strategie a plány pro města a regiony.

Cestovní ruch chápeme komplexně a námi připravené strategie i projektové záměry zahrnují jak plán rozvoje infrastruktury cestovního ruchu, tak plán realizace marketingových aktivit, turistické dopravy, zlepšení oborového vzdělávání, zabezpečení organizace a managementu rozvoje cestovního ruchu atd. Tento široký přístup se opírá také o složení našeho týmu, v němž máme také experty pro oblast dopravy, územního rozvoje, školství, regionální ekonomii atd.

Nabízené služby

  • Zpracování komplexních strategií rozvoje cestovního ruchu pro města, obce, regiony a kraje
  • Realizace kvalitativních a kvantitativních šetření mezi návštěvníky, firmami, obcemi a dalšími subjekty v cestovním ruchu
  • Zpracování marketingových průzkumů a marketingových koncepcí v cestovním ruchu
  • Analýzy návštěvnosti území s využitím různorodých informačních vstupů (data ČSÚ, údaje z automatických sčítačů, data mobilních operátorů, dotazníková šetření aj.)
  • Návrhy modelů destinačního řízení, dlouhodobého systému financování rozvoje cestovního ruchu
  • Koncepce rozvoje dílčích segmentů cestovního ruchu (generely cyklistické dopravy, koncepce turistické dopravy, koncepce rozvoje turistických tras apod.)
  • Studie proveditelnosti projektů a záměrů v oblasti cestovního ruchu

Vybrané reference

Expertní tým

Mgr. Josef Miškovský, Ph.D.

vedoucí týmu

e-mail: miskovsky@spfgroup.org
tel: +420 737 487 585

 

SPF

Další členové týmu:

Mgr. Josef Mareš
Mgr. Nela Hrušková

Spolupracující organizace:

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje