Produkty

Administrace a řízení dotačních projektů

SPF

Své služby nabízíme v celém projektovém životním cyklu. Naše služby tak nabízíme nejen ve fázi přípravy projektu a získání dotačních projektů, ale rovněž ve fázi realizace a ukončování projektu.

Naši konzultanti mají mnohaleté zkušenosti v oblasti projektového managementu, a to v mnoha oblastech podporovaných z evropských či národních zdrojů. Projektový management tak jsme schopní zajistit jak pro investiční projekty spočívající v revitalizaci památek či projekty v oblasti veřejné dopravy či životního prostředí, tak tzv. „měkké“ projekty např. v oblasti školství.

Ve fázi realizace nabízíme služby od jednoduché administrace projektu vůči poskytovateli dotace až po kompletní projektový management projektu, dochází ke koordinaci veškerých činností, které je při realizaci projetu zabezpečit. V rámci kompletního projektového managementu zajišťujeme veškeré činnosti týkající se věcného, finančního a časového řízení projektu. Pro každý projekt je vytvořen projektový tým a rozděleny kompetence tak, aby nastavení odpovídalo charakteru projektu, charakteru příjemce dotace a jeho odbornému personálnímu zázemí. Přirozenou součástí projektového managementu je pak zajištění veškeré administrace projektu vůči poskytovateli dotace. Míra v jaké naši konzultanti zajišťují projektový management, se odvíjí od potřeb nositele projektu.

Díky již realizovaným projektům zúročují naši projektoví manažeři své zkušenosti a jsou schopní mít potřebný vhled do všech problematik, které jsou v rámci realizace projektu řešeny (problematika věcné realizace, zajištění zadávání veřejných zakázek, účetnictví, archivace dokumentů) a tyto problematiky rovněž potřebným způsobem provázat.

Nabízené služby

 • řízení a koordinace veškerých aktivit realizační fáze,
 • monitoring a kontrola plnění výstupů (indikátorů) projektu,
 • průběžné sledování čerpání rozpočtu, řízení cash-flow projektu a dodržování celkového projektového rozpočtu,
 • kontrola plnění projektového harmonogramu, rozpočtu, finančního plánu,
 • zodpovědnost za soulad projektu s podmínkami dotačního programu,
 • komunikace s poskytovatelem dotace a ostatními orgány státní správy, samosprávy,
 • řešení změn v projektu a zajištění zpracování oznámení o změnách vůči poskytovateli dotace,
 • kontrola kvality plnění (kontrola konkrétních výstupů z projektových činností),
 • kontrola přijatých účetních dokladů vůči příslušným smlouvám,
 • kompletace účetních dokladů a dalších dokumentů dokladující uskutečněné výdaje,
 • kontrola vedení evidence bankovního účtu, správnosti bankovních operací, vedení analytického účetnictví dle zásad poskytovatele dotace,
 • monitoring projektu ve všech jeho fázích, zpracování monitorovacích zpráv,
 • řešení operativních otázek a případných problémů,
 • koordinace přípravy podkladů pro administrátora veřejných zakázek,
 • zodpovědnost za splnění podmínek poskytovatele dotace na publicitu,
 • zajištění součinnosti při kontrolách a auditech v souvislosti s realizací projektu,
 • průběžné provádění analýzy projektových rizik a zajištění nápravných opatření

Vybrané reference

  • Stará Boleslav – kolébka české státnosti – Mariánská zóna, IROP 2014-2020
  • Centrum stavitelského dědictví v Plasích, IOP 2007-2013
  • Lůžková část psychiatrického výzkumu a rehabilitace, ROP SZ 2017-2013
  • Modernizace návazné péče nemocnice Sokolov – IROP 2014-2021
  • Stará Boleslav – kolébka české státnosti – kostel sv. Václava, IROP 2014-2020
  • Obnova svatoprokopského poutního areálu na Sázavě, IROP 2014-2020
  • Památková obnova Novomlýnské vodárenské věže, Norské fondy, 2015-2016

Expertní tým

Mgr. Gabriela Šulmanová

vedoucí týmu

e-mail: sulmanova@spfgroup.org
tel: +420 777 630 585

 

SPF

Další členové týmu:

Ing. Iveta Holá
Ing. Jana Tučková
Ing. Tereza Bendová
Mgr. Jakub Benda