Strategie rozvoje a využití území

Název projektu: Studie využitelnosti území rozvojové zóny Děčín – východní nádraží Zadavatel: Statutární město Děčín Rok zpracování: 2020-2021 Stručný popis projektu: Studie prověřuje možnosti transformace podvyužitého území a vybraných objektů v rámci řešeného území,...

Administrace a řízení dotačních projektů

Název projektu: Stará Boleslav – kolébka české státnosti – Mariánská zóna  Jméno klienta: Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi  Zdroj: IROP 2014-2020  Rok zpracování: 2018 – 2020  Rozpočet včetně výše obdržené dotace: celkové náklady 124 mil. Kč,...

Žádosti o finanční podporu projektů

Název projektu: Rozvoj a modernizace Oblastní nemocnice Mladá Boleslav – přístroje  Zadavatel: Ústecký kraj  Rok realizace: 2020 – 2023  Stručný popis projektu: Realizací projektu dojde k modernizaci stávajícího zastaralého vybavení oddělení a pracovišť Oblastní...

Kvalitativní a kvantitativní šetření

Název projektu: Dotazníkové šetření mezi obyvateli městské části Praha 17 Zadavatel: Městská část Praha 17  Rok zpracování: 2017, 2022 Stručný popis projektu: Pro potřeby strategického plánu jsme ve spolupráci s agenturou Výzkumy Soukup realizovali několik...

Procesní fungování úřadů a institucí

Název projektu: Projekt zvýšení kvality a efektivity MÚ Český Brod, 2011 – 2013  Zadavatel: MÚ Český Brod  Rok zpracování: 2011-2013  Stručný popis projektu: Hlavním cílem projektu „Projekt zvýšení kvality a efektivity MÚ Český Brod“ bylo zefektivnění a zkvalitnění...

Evaluace strategií, programů a projektů

Název projektu: Procesní evaluace implementace integrovaného nástroje CLLD  Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR  Rok zpracování: 2019 – 2020  Stručný popis projektu: Cílem předkládané evaluace bylo vyhodnocení nastavení klíčových procesů implementace nástroje...