Dopravní plánování

Název projektu: Plán udržitelné městské mobility (PUMM) Liberec – Jablonec nad Nisou Zadavatel: Statutární město Liberec Rok zpracování: 2020–2021 Stručný popis projektu: Plán udržitelné městské mobility představuje základní koncepční dokument pro udržitelný rozvoj...

Strategie rozvoje a využití území

Název projektu: Studie využitelnosti území rozvojové zóny Děčín – východní nádraží Zadavatel: Statutární město Děčín Rok zpracování: 2020-2021 Stručný popis projektu: Studie prověřuje možnosti transformace podvyužitého území a vybraných objektů v rámci řešeného území,...

test – responzivita

Přispíváme k řešení problémů obcí a regionů v oblasti strategií zacílených na problematiku bydlení. Umíme nabídnout řešení nejen regionům, které v důsledku zvyšujícího se počtu obyvatel trápí nedostatečné kapacity bydlení, ale i obcím, které se naopak potýkají s...

Administrace a řízení dotačních projektů

Název projektu: Stará Boleslav – kolébka české státnosti – Mariánská zóna  Jméno klienta: Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi  Zdroj: IROP 2014-2020  Rok zpracování: 2018 – 2020  Rozpočet včetně výše obdržené dotace: celkové náklady 124 mil. Kč,...

Žádosti o finanční podporu projektů

Název projektu: Rozvoj a modernizace Oblastní nemocnice Mladá Boleslav – přístroje  Zadavatel: Ústecký kraj  Rok realizace: 2020 – 2023  Stručný popis projektu: Realizací projektu dojde k modernizaci stávajícího zastaralého vybavení oddělení a pracovišť Oblastní...